Đóng

Chương trình

Trẻ học những gì?
- Học cách giúp phát triển cơ nhỏ của đôi bàn tay: điều này tối quan trọng để trẻ có thể thực hiện thao tác viết, thao tác cắt và nhiều thao tác phức tạp tinh tế khác sau này.
Thời khóa biểu
Thời khóa biểu lịch học và lịch các hoạt động khác của trường Athena
Chương trình học từng lứa tuổi
Kế hoạch hoạt động học Chủ đề 2: Đồ dùng đồ chơi của bé- Nhà trẻ 24T - 36T               Thời gian thực hiện: 5 tuần (Từ ngày 12/10 -  14/11/2015)   TT Môn học Nhánh 1 ( 12-17/10) Đồ dùng  của bé Nhánh 2(19-24/10) Ngày của bà,mẹ,cô Nhánh 3(26 ...
Trẻ học như thế nào?
–       Học qua từng giai đoạn phát triển: thể chất, cảm xúc, trí tuệ –       Học qua những hướng dẫn của cô –       Học qua trải nghiệm của bản thân –       Học qua việc chơi với bạn –       Học từ những người xung quanh trong môi trường Mầm non (khi ở trường) ...

Phụ huynh

X