Đóng

Nhà trẻ

Chương trình dành cho lớp Nhà trẻ
Chương trình dành cho lớp Nhà trẻ
Thực đơn lớp Nhà trẻ
Thực đơn được áp dụng cho lớp Nhà trẻ
Lứa tuổi lớp Nhà trẻ
Đến 3 tuổi, Bé chủ động với những việc sau: Tự ăn. Tự đi vệ sinh. Tự chọn một số bài tập cô đã cho. Sẵn sàng cho tương tác theo nhóm trong cộng đồng. Điều chỉnh theo các yêu cầu thay đổi đơn giản. Thăng bằng đủ tốt để đi đứng tự tin, an toàn. Mang đồ vật đơn giản và di chuyển mà không va chạm với ...
Hoạt động hàng ngày lớp Nhà trẻ
Hoạt động học tập, vui chơi diễn ra hàng ngày tại lớp Nhà trẻ

Phụ huynh

X