Đóng

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lịch học và lịch các hoạt động khác của trường Athena
Thời gian Hoạt động của Giáo viên với trẻ trong ngày Địa điểm tổ chức
7:15 – 7:30 Đón trẻ tới lớp Tại phòng sinh hoạt chung
7:30 – 8:15 Đón trẻ – Giáo viên tổ chức cho trẻ ăn sáng
8:15 – 8:30 Trẻ vệ sinh sau giờ ăn sáng
8:30 – 8:45 Trẻ vận động nhẹ ngoài trời Sân tập thể dục
8:45 – 9:00 Giáo viên ổn định tổ chức lớp Tại phòng học
9:00 – 9:30 Trẻ tham gia hoạt động học bài mới
9:30 – 9:40 Trẻ nghỉ giải lao, uống nước, vệ sinh
9:40 – 10:15 Trẻ tham gia hoạt động cá nhân/ nhóm/ khác Tại phòng học/ ngoài trời
10:15 – 10:30 Trẻ làm vệ sinh cá nhân trước giờ ăn trưa Tại phòng học
10:30 – 11:15 Giáo viên tổ chức giờ ăn trưa cho trẻ
11:15 – 11:30 Trẻ bổ sung trái cây/ sản phẩm sữa, vệ sinh cá nhân trước giờ ngủ
11:30 – 14:15 Trẻ ngủ trưa
14:15 – 14:30 Trẻ vệ sinh cá nhân, thực hiện vận động nhẹ
14:30 – 15:15 Giáo viên tổ chức giờ ăn chiều cho trẻ
15:15 – 15:30 Trẻ vệ sinh sau giờ ăn
15:30 – 15:50 Trẻ ôn bài
15:50 – 16:30 Trẻ hoạt động khác Tại phòng học/ phòng sinh hoạt chung/ ngoài trời
16:30 – 17:00 Trẻ vui chơi chờ phụ huynh đón Tại phòng học
17:00 – 17:30 Trẻ tập trung chờ đón Phòng sinh hoạt chung

Phụ huynh

X