Đóng

Trẻ học như thế nào?

–       Học qua từng giai đoạn phát triển: thể chất, cảm xúc, trí tuệ

–       Học qua những hướng dẫn của cô

–       Học qua trải nghiệm của bản thân

–       Học qua việc chơi với bạn

–       Học từ những người xung quanh trong môi trường Mầm non (khi ở trường)

Phụ huynh

X