Đóng

Trẻ học những gì?

- Học cách giúp phát triển cơ nhỏ của đôi bàn tay: điều này tối quan trọng để trẻ có thể thực hiện thao tác viết, thao tác cắt và nhiều thao tác phức tạp tinh tế khác sau này.

 

–       Học cách phối hợp khéo léo cả tay trái và tay phải cùng lúc:

–      Học cách giúp phát triển cơ quan thính giác: điều này tối quan trọng để trẻ có thể làm chủ các tương tác sau này

–      Học cách giúp phát triển nhận thức cá nhân: trên cơ sở trẻ biết quan sát càng tỉ mỉ càng có lợi cho sự phát triển này.

–       Học cách phân biệt được chữ cái và từ qua nhận dạng bằng hình ảnh và âm thanh:

–       Học các nhận biết âm (ngôn ngữ): điều này giúp trẻ đọc hoặc viết tốt hơn khi bản thân chúng nhận dạng được những âm thanh chứa trong từ đó

–       Học cách nhận biết toán và những con số: điều này giúp trẻ đặt nền tảng cho sự phát triển về toán học và phân tích sau này.

–       Học cách giúp phát triển quan hệ xã hội và cảm xúc: điều này hướng trẻ đến sự thân thiện, chan hòa, hợp tác để chúng có được sự tập trung tốt hơn trong môi trường làm việc của mình.

–       Học cách giúp phát triển các cơ lớn: điều này giúp trẻ phát triển thể chất một cách vững chắc và toàn diện nhất. Có như vậy trẻ mới đủ tự tin vào bản thân trước mỗi thử thách sau này.

Phụ huynh

X